Zapewne każdy z nas słyszał o Wielkim Chińskim Murze mającym za zadanie osłaniać północne Chiny przed najazdami ludów z Wielkiego Stepu. Na uwagę zasługuje również Wał Hadriana; rzymski mur obronny w północnej Brytanii, pomyślany jako zapora przed wojowniczymi plemionami Piktów z Kaledonii. Wreszcie przyjdzie nam przywołać granicę amerykańsko-meksykańską, najbardziej umocnioną barierę USA ze względu na masowe próby jej nielegalnego przekroczenia przez imigrantów z Meksyku. Powstałe zabezpieczenia skłaniają do refleksji nad przyczyną ich powstania oraz pochylania się nad problematyką migracji mieszkańców Ameryki Południowej.

Na uwagę zasługuje również fakt masowych migracji młodych mężczyzn z Meksyku, na skutek czego dochodzi do dewaluacji struktury demograficznej kraju oraz powstania problemów o charakterze społecznym. Ponadto meksykańskie wsie ciepią na niedobór obywateli aktywnych zawodowo, a w naddatku posiadających ludzi w wieku zaawansowanym, niezdolnych do pracy. Konkludując, postępujące migracje oraz niestabilna sytuacja ekonomiczno-społeczna prowadzą do wyludniania się kraju.

Nie bez kozery do wyraźnych przesiedleń przyczyniają się:

  1. Wysoka przestępczość
  2. Słabe perspektywy edukacyjne
  3. Ubóstwo i wysoki poziom bezrobocia
  4. Niewystarczająca opieka zdrowotna (na jednego lekarza przypada około 1800 pacjentów)