Któż z nas nie słyszał o rzymskim virtus, a greckim ἀρετή, które w wolnym tłumaczeniu oznaczają odwagę, męstwo, nieugiętość i stanowczość. Być bohaterem, zawsze zwyciężać i za chwałę mieć towarzyszkę życia, permanentnie niesposobna. Tak jak dzień i noc, tak jak słońce i deszcz, tak jak lato i zima, upadamy i wstajemy, wzrastamy i kulimy się. Życie mirażem, aktem stawania się, nieustanną przemianą, w trakcie której nie należy tracić wiary, bowiem nic nie trwa wiecznie, nawet porażka.

By­cie sobą nie może być zbu­dowa­ne tyl­ko na ak­tach bo­hater­stwa. Jes­tem sobą także w moim grzechu, w mo­jej skończo­ności, w mo­jej winie! – Ksiądz Józef Tischner.

Źródło:

  1. “O umiejętności życia”, T. Gadacz
  2. “Nadzieja czeka na słowo”, J. Tischner
  3. “Słownik łacińsko-polski”, K. Kumaniecki