W ten wyjątkowy dzień, pochylić wypada się nad pierwotnym znaczeniem słowa Wigilia. Podług słownika łacińsko-polskiego: vigilio, vigiliare, vigiliavi, vigiliatus oznacza czuwaćstać na strażydoglądaćpilnować. Niewątpliwie, czas ten skłania nas do refleksji, ukazania aktu człowieczeństwa, empatii i wyjścia na spotkanie z drugim człowiekiem. Czekanie, w swej istocie, nie winno być przepełnione bezczynnością, acz aktem odwagi, przygotowaniem, czynnym dążeniem, bowiem tak jak wszystko dobiega końca, tak i czekanie tego się ima.

Możesz zacząć życie nowe. Jeszcze raz przyjrzyj się sprawom tak, jak zwykłeś to czynić. Na tym bowiem polega odrodzenie życia – M. Aureliusz