Wzrasta liczba migrantów i uchodźców na Wyspach Kanaryjskich. Skalę tego zjawiska stara się ocenić Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) oraz Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Ich przedstawiciele odwiedzili w tym celu hiszpański archipelag, omawiając strategie współpracy, prewencji oraz instytucjonalnego wsparcia.

Wizyta Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, koncentrowała się w szczególności na: zaspokojeniu pilnych potrzeb migrantów oraz uchodźców, identyfikacji osób objętych wymogiem ochrony międzynarodowej, walce z przemytem i zjawiskiem handlu ludźmi, a także na kwestii fundamentalnych praw człowieka i wolności obywatelskiej.

W stosunku do ubiegłego roku, obserwuje się zwiększony napływ migrantów i uchodźców na tereny Wysp Kanaryjskich. Ich przeważająca większość przybywa z krajów Afryki Zachodniej, a dokładnie z regionu Sahel, który jest objęty permanentnymi prześladowaniami i skrajnym ubóstwem. Trudną sytuację na tym obszarze pogłębiają takie zjawiska jak: pandemia spowodowana COVID-19, zmiany klimatyczne oraz kryzys żywnościowy.

IOM i UNHCR solidaryzują się oraz w pełni wspierają tych, którzy poszukują azylu. Celem jednostek pomocowych jest szybkie i efektywne stawianie czoła naglącym wyzwaniom dnia codziennego, z którymi zmagają się przybyli na archipelag.

Na Wyspy Kanaryjskie przybyło do tej pory ponad 16 000 osób. Przeprawa pochłonęła w ciągu roku życie setek kobiet, mężczyzn i dzieci

ph/unhcr

Źródło