W połowie października odbyło się spotkanie regionalnych koordynatorów (RCM) Jesuit Refugee Service. Zgromadziło ono w Leuven, koło Brukseli 26 działaczy tej organizacji z 17 krajów Europy.

W ciągu dwóch dni dzielili się oni aktualnymi wyzwaniami swoich biur. Wśród nich nie zabrakło również przedstawiciela Jezuickiego Centrum Społecznego „W Akcji”, które od kilku lat działa w ścisłej kooperacji z JRS.

Wymiana doświadczeń miała na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami europejskimi na rzecz uchodźców i migrantów. Podejmowano tematy takie jak: przyjmowanie, wsparcie i integracja osób ubiegających się o status uchodźcy oraz udzielanie pomocy prawnej dla osadzonych w ośrodkach detencyjnych. W tym roku gościem specjalnym sesji RCM był dyrektor Jesuit Refugee Service International, Tom Smolich SJ. Zaprezentował on globalne strategie i podzielił się pracą, którą JRS wykonuje w pozostałych regionach.

Jednym z centralnych zagadnień, nad którymi debatowali członkowie zgromadzenia było zwiększenie udziału uchodźców w poszczególnych inicjatywach podejmowanych przez ich centra pomocy. Dyrektor JRS Europe, Jose Ignacio Garcia SJ zwracał uwagę na pewne sukcesy poszczególnych krajów w tej dziedzinie. Zachęcał również przedstawicieli pozostałych regionów do podejmowania trudu zaangażowania  uchodźców we własne projekty.

Wśród licznych tematów poruszanych na forum znalazły się analiza i weryfikacja poziomu  zabezpieczeń prawnych przez krajowe biura JRS. Koncentrowano się na sposobach wdrażania i doskonaleniu procedur postępowania, mających na celu ochronę nieletnich przed nadużyciami seksualnymi. Inne ważne zagadnienie dotyczyło stopni realizowania przez poszczególne biura polityki prywatności, a więc zarządzania i przechowywania danych osobowych w bazach danych JRS.

Kolejne spotkanie RCM planowane jest na kwiecień przyszłego roku w Lizbonie. Zbiegnie się ono z  dorocznym, walnym zgromadzeniem, które zrzesza około 60 pracowników JRS w Europie.

Łukasz Lewicki SJ