Jak udaje się budować miejsca wsparcia dla uchodźców i jaka jest jakość naszej pracy w tym zakresie? Na to i na podobne pytania starali się odpowiedzieć przedstawiciele Jesuit Refugee Service podczas spotkania w Paryżu. Odbyło się ono w dniach 10-12 października gromadząc dyrektorów i wolontariuszy JRS kilkunastu krajów.

Spotkanie grupy roboczej miało charakter m.in. ewaluacyjny, zbierający nasze osiągnięcia w ramach projektu „Wspólnoty gościnności”. Celem przedsięwzięcia było w pierwszej kolejności zagwarantowanie podstawowych środków utrzymania oraz udzielenie wsparcia psychologicznego i prawnego osobom straumatyzowanym przez doświadczenie wojny. Kolejne podejmowane kroki miały na celu pomoc w asymilacji uchodźców z lokalną społecznością. Edukacja, animowanie dzieci i młodzieży, pomoc dorosłym na rynku pracy – to tylko nieliczne z działań mających przywrócić godność i wiarę we własne siły wśród osób korzystających z pomocy organizacji.

Przedstawiciele poszczególnych centrów społecznych dzielili się osiągnięciami ostatnich trzech lat swojej pracy. Wskazywali na najlepsze praktyki i procedury, jakie udało się wdrożyć zarówno w obrębie działalności samego JRS-u jaki i jego relacji z organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi. Dzielenie na forum ukazało również różnorodność problemów migracyjnych, będących wyzwaniem dla poszczególnych centrów, chociażby ze względu na unikalną sytuację polityczną i geopolityczną krajów. W dwóch grupach warsztatowych dzieliliśmy się również doświadczeniem nauki języków obcych oraz wsparcia prawnego udzielanego imigrantom. Jeden z ciekawych eksperymentów polegał na odczytywaniu świadectw uchodźców i wolontariuszy, z zadaniem emocjonalnego zaangażowania się i „wejścia w rolę” ich autorów. Również sami uchodźcy brali aktywny udział w panelach dyskusyjnych. Przygotowali oni ponadto wieczorek poetycki, recytując własne wiersze napisane w języku francuskim.

Całość spotkania była niezwykle pomocna w uświadomieniu sobie różnorodności wyzwań i problemów, z jakimi zmagają się poszczególne ośrodki JRS-u. Była to również okazja do wzajemnej inspiracji i dzielenia pomysłami, z których część można przenieść i zaadoptować do realiów własnego ośrodka pomocy uchodźcom.

Łukasz Lewicki SJ

/ przedstawiciel JCS’u na spotkaniu w Paryżu/