Ostatnie zdjęcie po Mszy Świętej i wzruszającym pożegnaniu z mieszkańcami.