W czasie niedzielnej modlitwy Anioł Pański Papież Franciszek powtórzył z mocą: temu, kto szuka azylu trzeba zapewnić “ludzką i godziwą gościnność”. Wspierając przesłanie Papieża, Wspólnota Sant’Egidio, Jesuit Refugee Service i Kongregacja Sióstr św. Karola Boromeusza (Boromeuszki) apelują: po pożarze na wyspie Lesbos, który zniszczył obóz i stworzył ogromne trudności dla tych, którzy już i tak żyli w piekle, nic nie powinno być takie jak wcześniej.

Zdaniem autorów apelu, Unia Europejska, we współpracy z rządem greckim, powinna natychmiast zainterweniować w sprawie przyjęcia i integracji znacznej liczby osób, co zdecydowanie leży w jej zasięgu.

Ze szczególną pilnością – podkreślono w apelu – w ciągu najbliższych kilku godzin powinny zostać podjęte ważne decyzje, aby uratować osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, począwszy od chorych, kobiet i dzieci. Tylko uprzywilejowanie drogi dialogu i pokojowych stosunków, umożliwi osiągnięcie rozwiązania leżącego w interesie wszystkich.

“Zlikwidujmy te obozy koncentracyjne”. Kard. Krajewski wzywa do przyjęcia uchodźców z Lesbos
“Zlikwidujmy te obozy koncentracyjne”. Kard. Krajewski wzywa do przyjęcia uchodźców z Lesbos
KOŚCIÓŁ
Jednak opóźnianie, lub co gorsza, udawanie, że nic się nie stało w oczekiwaniu na to, że wytworzy się nowa i trwała sytuacja niepewności, ze szkodą dla rodzin, które od miesięcy, a niektóre od lat przebywają na wyspie, będzie poważną winą kontynentu, który jest symbolem poszanowania praw człowieka, wstydem w obliczu historii – podkreśla Wspólnota Sant’Egidio.

Trzy organizacje, które wystosowują ten apel, będące od jakiegoś czasu, poprzez różne interwencje, blisko uchodźców przebywających na Lesbos i w całej Grecji, apelują w szczególności o:

– jak najszybsze zakwaterowanie osób, które uciekły po pożarze Morii w niewielkich obiektach, o zapewnionym dostępie do usług;

– zagwarantowanie organizacjom humanitarnym swobodnego dostępu do migrantów, aby wesprzeć ich w najbardziej pilnych potrzebach, w szczególności osoby chore, kobiety i dzieci, osoby starsze;

– jednoczesną decyzję, na poziomie unijnym lub poszczególnych państw europejskich, które same złożą taką propozycję, o koniecznej relokacji nie tylko niepełnoletnich bez opieki, ale także rodzin lub pojedynczych osób obecnych na wyspie, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji;

– zmianę modelu przyjęcia na wyspie Lesbos nowych osób przybywających z Turcji, zapewniając im tymczasowe ośrodki przyjęcia, którymi da się zarządzać z poszanowaniem godności ludzkiej, gwarantując każdemu uchodźcy, jakiegokolwiek pochodzenia, prawo do ubiegania się o azyl.

Trzy organizacje promujące ten apel przypominają jednocześnie, że w lutym 2016 r. zrodziło się doświadczenie korytarzy humanitarnych, uruchomionych również na Lesbos przez samego Papieża Franciszka, który 16 kwietnia 2016 zabrał ze sobą samolotem pierwsze trzy rodziny.

Dzięki interwencji urzędu jałmużnika papieskiego kard. Konrada Krajewskiego i Wspólnoty Sant’Egidio udało się dotąd sprowadzić w ten sposób do Włoch 67 uchodźców. Chodzi o drogę, którą trzeba kontynuować i otworzyć w innych europejskich krajach, by ratować innych uchodźców, tworząc sieć współpracy wielu stowarzyszeń, parafii, mieszkańców miast, którzy z wielką hojnością oferują pomoc w przyjęciu.

“Dotychczasowe doświadczenia z korytarzami humanitarnymi w niektórych krajach – jak przypomnieli kardynałowie Krajewski, Hollerich i Czerny w swoim liście do episkopatów Europy z 28 stycznia tego roku – pokazały, że szanse na dobre przyjęcie uchodźców są większe niż się spodziewano”.

Z tego powodu – podkreśla Wspólnota Sant’Egidio – mamy również nadzieję, że europejskie konferencje episkopatów zachęcą swoje rządy do opracowania nowych projektów przyjęcia i integracji, dwóch praktyk, które przynoszą korzyść nie tylko migrantom, ale w odniesieniu do wartości i do przyszłości, przynoszą ją także obywatelom Europy.

Wspólnota Sant’Egidio powstała w 1968 r. w Rzymie z inicjatywy Andrei Riccardiego i małej grupki licealistów. Dziś obecna jest w 73 krajach na wszystkich kontynentach. Należy do niej ponad 60 tys. osób. Wspólnota – gdziekolwiek jest – żyje tym samym duchem, opartym na modlitwie i czytaniu Słowa Bożego, przyjaźni z ubogimi i pracy na rzecz pokoju.

Na całym świecie zaangażowana jest na rzecz osób w różny sposób ubogich: bezdomnych, samotnych osób starszych, dzieci ulicy w Afryce i Ameryce Łacińskiej, młodych wzrastających w Szkołach Pokoju, więźniów, migrantów i uchodźców.

Prowadzi m.in. projekt korytarzy humanitarnych, pozwalający na bezpieczne przybycie do Włoch i sprawną integrację uchodźców. Wspólnota w Polsce działa w Warszawie, Poznaniu i Chojnie, a zaprzyjaźnione grupy inspirujące się jej duchowością także w innych miastach.

Publikujemy całość apelu:

Apel Sant’Egidio, Jesuit Refugee Service i Sióstr Boromeuszek o przyjęcie uchodźców z poszanowaniem praw człowieka oraz ich pilną relokację do krajów Unii Europejskiej

W czasie niedzielnej modlitwy Anioł Pański Papież Franciszek powtórzył z mocą: temu, kto szuka azylu trzeba zapewnić “ludzką i godziwą gościnność”. Wspierając przesłanie Papieża, Wspólnota Sant’Egidio, Jesuit Refugee Service i Kongregacja Sióstr św. Karola Boromeusza (Boromeuszki) apelują: po pożarze, który zniszczył obóz i stworzył ogromne trudności dla tych, którzy już i tak żyli w piekle, nic nie powinno być takie jak wcześniej. Unia Europejska, we współpracy z rządem greckim, powinna natychmiast zainterweniować w sprawie przyjęcia i integracji znacznej liczby osób, co zdecydowanie leży w jej zasięgu. Ze szczególną pilnością, w ciągu najbliższych kilku godzin, powinny zostać podjęte ważne decyzje, aby uratować osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, począwszy od chorych, kobiet i dzieci. Tylko uprzywilejowanie drogi dialogu i pokojowych stosunków, umożliwi osiągnięcie rozwiązania leżącego w interesie wszystkich. Jednak opóźnianie, lub co gorsza, udawanie, że nic się nie stało w oczekiwaniu na to, że wytworzy się nowa i trwała sytuacja niepewności, ze szkodą dla rodzin, które od miesięcy, a niektóre od lat przebywają na wyspie, będzie poważną winą kontynentu, który jest symbolem poszanowania praw człowieka, wstydem w obliczu historii.

Trzy organizacje, które wystosowują ten apel, będące od jakiegoś czasu, poprzez różne interwencje, blisko uchodźców przebywających na Lesbos i w całej Grecji, apelują w szczególności o:

jak najszybsze zakwaterowanie osób, które uciekły po pożarze Morii w niewielkich obiektach, o zapewnionym dostępie do usług;
zagwarantowanie organizacjom humanitarnym swobodnego dostępu do migrantów, aby wesprzeć ich w najbardziej pilnych potrzebach, w szczególności osoby chore, kobiety i dzieci, osoby starsze;
jednoczesną decyzję, na poziomie unijnym lub poszczególnych państw europejskich, które same złożą taką propozycję, o koniecznej relokacji nie tylko niepełnoletnich bez opieki, ale także rodzin lub pojedynczych osób obecnych na wyspie, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji;
zmianę modelu przyjęcia na wyspie Lesbos nowych osób przybywających z Turcji, zapewniając im tymczasowe ośrodki przyjęcia, którymi da się zarządzać z poszanowaniem godności ludzkiej, gwarantując każdemu uchodźcy, jakiegokolwiek pochodzenia, prawo do ubiegania się o azyl.
Trzy organizacje promujące ten apel przypominają jednocześnie, że w lutym 2016 roku zrodziło się doświadczenie korytarzy humanitarnych, uruchomionych również na Lesbos przez samego Papieża Franciszka, który 16 kwietnia 2016 roku zabrał ze sobą samolotem pierwsze trzy rodziny. Dzięki interwencji urzędu jałmużnika papieskiego kard. Konrada Krajewskiego i Wspólnoty Sant’Egidio udało się dotąd sprowadzić w ten sposób do Włoch 67 uchodźców. Chodzi o drogę, którą trzeba kontynuować i otworzyć w innych europejskich krajach, by ratować innych uchodźców, tworząc sieć współpracy wielu stowarzyszeń, parafii, mieszkańców miast, którzy z wielką hojnością oferują pomoc w przyjęciu. “Dotychczasowe doświadczenia z korytarzami humanitarnymi w niektórych krajach – jak przypomnieli kardynałowie Krajewski, Hollerich i Czerny w swoim liście do episkopatów Europy z 28 stycznia tego roku – pokazały, że szanse na dobre przyjęcie uchodźców są większe niż się spodziewano”. Z tego powodu mamy również nadzieję, że europejskie konferencje episkopatów zachęcą swoje rządy do opracowania nowych projektów przyjęcia i integracji, dwóch praktyk, które przynoszą korzyść nie tylko migrantom, ale w odniesieniu do wartości i do przyszłości, przynoszą ją także obywatelom Europy.

 

Źródło https://deon.pl/kosciol/pozar-na-lesbos-apel-santegidio-niech-europa-przyjmie-proszacych-o-azyl-ktorzy-stracili-wszystko,988322