Delegaci apostolatu społecznego spotkali się w Brukseli (15-17.02), by łączyć doświadczenie i refleksję zebrane na tym polu w ciągu ostatniego roku. Wydarzenie zostało przygotowane przez zespół koordynujący JCEP z Peterem Rožič SJ na czele.

Jak wskazał asystent JESC (Jesuit European Social Centre), Gianmarco Palermo „Delegaci pracowali nad najlepszymi praktykami i wyzwaniami, aby wzmocnić apostolat społeczny i zaplanować jego głębszą odnowę”. Pierwszy dzień wypełniła nam refleksja nad wprowadzeniem w życie Uniwersalnych Preferencji Apostolskich. Kierowaliśmy się przy tym zaleceniami jubileuszowego Kongresu SJES oraz informacjami zwrotnymi, nadesłanymi przez jezuickie Prowincje. Podzieliliśmy się pomysłami i rozeznawaliśmy sposób realizacji misji apostolstwa społecznego. Potrzebę tę trafnie spuentował delegat ESP, Luis Arancibia: „UAP są darem, a naszą misją jest ich realizacja”.

Drugiego dnia gościliśmy na Katolickim Uniwersytecie w Leuven.  Rinald D’ Souza SJ i Nicholas Standaert SJ pokazali praktyczne implikacje łączenia Apostolatów Społecznych i Intelektualnych dla służby najbardziej bezbronnym. Następnie, wraz z Pieterem de Witte i Geertjanem Zuijdwegt, naukowcami i kapelanami więziennymi odwiedziliśmy zakład karny w Leuven. W trakcie wizyty wysłuchaliśmy dzielenia naukowców na temat wyzwań, jakie stoją przed pracownikami tego apostolatu. Również poruszającym punktem spotkania było świadectwo, którym podzielił się jeden z osadzonych, przybliżając nam realia życia więziennego w Beligii.

Na zakończenie spotkania Peter Rožič SJ zaprosił nas „do wspólnej pracy na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest głębsza odnowa poprzez realizację UAP”. Środkiem do tego celu powinna być jeszcze lepsza znajomość siebie nawzajem, naszych dzieł i struktur, tak aby coraz bardziej zacieśniać współpracę i dzielić się najlepszymi praktykami.

 

Łukasz Lewicki SJ/JESC