Prezentacja Centrum w ECCC

Prezentacja Centrum w ECCC

Okazją do tego było spotkanie jezuickich przełożonych z placówek prowincji północnej w Polsce. W ciągu tego trzydniowego spotkania jezuici dyskutowali nad sprawami wewnętrznymi prowincji, a także zapoznawali się z działalnością poszczególnych dzieł apostolskich....