ADOPCJA SERCA

Idea Adopcji serca polega na rocznym wsparciu edukacji konkretnego dziecka z kraju misyjnego. Akcję tę realizują jezuiccy misjonarze.

W jaki sposób dokonać Adopcji serca?

Wystarczy ofiarować w tym celu

Suma ta pozwala zapewnić roczną edukacje jednego dziecka.
Dzięki 2,7 zł/1 dzień przyszłość tego dziecka jest w naszych rękach.

Obecnie poszukujemy darczyńców dla dzieci żyjących w jezuickich misjach w Tałasie i Biszkeku (Kirgistan). Wiele dzieci żyje w bardzo trudnych warunkach. Często wychowywane są przez jedno z rodziców lub dziadków, którzy nie mając wykształcenia pracują tylko sezonowo w polu lub na budowie.

Jeżeli chcesz przyłączyć się do naszej misji i być dla innych poprzez podjęcie adopcji serca wystarczy kilka chwil.

Adopcji można podjąć się osobiście, ale także z rodziną, z przyjaciółmi, znajomymi z pracy, czy wspólnotą.   Krok 1. Wypełnij formularz (w całości) – Zobowiązanie do Adopcji Serca – i wyślij go do naszego Biura Misyjnego pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

 

PRZEJDŹ DO DEKLARACJI

 

Krok 2. Po otrzymaniu Zobowiązania Biuro Misyjne Jezuitów przekaże Tobie podstawowe dane o dziecku, do którego trafia pomoc. Twoje wsparcie finansowe może być przekazywane do Bura Misyjnego z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną, lub całościowo. Pieniądze w całości przekazane zostaną na potrzeby danego dziecka.  Jeśli chcesz zrezygnować z podjętego zobowiązania, konieczne nas o tym powiadom.

 
Informacja o ochronie danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach „Adopcji Serca” jest Biuro Misyjne Prowincji Wielkopolsko – Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego (ul. Narbutta 21, 02-536 Warszawa, tel. 797 907 588).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu przekazywania darowizn na rzecz dzieci, dla których zostały przeznaczone przez darczyńcę. Odbiorcami danych są wyłącznie współpracownicy Biura Misyjnego zaangażowani w realizację „Adopcji Serca”. W razie woli nawiązania kontaktu między darczyńcami a obdarowanymi, dane przekazywane są obdarowanym lub osobom, mającym umożliwić nawiązanie kontaktu w kraju zamieszkania obdarowanego.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań darczyńcy wynikających z „Deklaracji Adopcji Serca”.

Dane będą przechowywane w formie elektronicznej i papierowej przez okres trwania zobowiązań darczyńcy wynikających z „Deklaracji Adopcji Serca”.

Darczyńca jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z dekretem ogólnym Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2018 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Ponadto darczyńca jest uprawniony do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

Biuro Misyjne Jezuitów
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
30 2030 0045 1110 0000 0289 7440
tytułem: ADOPCJA SERCA + imię dziecka
 
Kontakt:
Tel. +48 797 907 588