Polish Language Course – registration

 

 

Select a language | Wybierz język

Information about the course:

– the number of places is limited
– priority is given to people with refugee status
– registration for the course lasts until 30 September
– you will receive the details of your assignment to a given group by e-mail until the end of the first week of October
– the course starts in the second week of October
– the course starts as a residential course. In the event of a pandemic emergency, it moves to a hybrid or fully remote mode

joining a particular group is a result of the student’s proposed days, hours and declared Polish language skills. However, we do not guarantee that all expectations regarding the group profile will be met. The language level of the group assigned to a student is given approximately.

– other information will be provided at a personal meeting

 

Informacje o kursie:

– liczba miejsc jest ograniczona.
– priorytet mają osoby ze statusem uchodźcy
– zapisy na kurs trwają do 30 września
– szczegóły przydzielenia do konkretnej grupy otrzymasz na e-mail do końca pierwszego tygodnia października
– kurs rozpocznie się w drugim tygodniu października
– kurs rozpoczyna się stacjonarnie. W przypadku zagrożenia pandemicznego przechodzi on w tryb hybrydowy lub całkowicie zdalny

dołączenie studenta do konkretnej grupy jest wypadkową zaproponowanych przez niego dni, godzin i deklarowanego poziomu znajomości języka polskiego. Nie gwarantujemy jednak spełnienia wszystkich oczekiwań co do profilu grupy. Poziom językowy przypisanej studentowi grupy podawany jest w dużym przybliżeniu.
– pozostałe informacje otrzymasz na spotkaniu osobistym

 

Press the button below to start the registration process.

Registration | Rejestracja

 

 

How to reach us

 

 

61 Rakowiecka street

  • Entrance from St. Andrzej Bobola street. Walk all the way along the streetcar line -> pass the Sanctuary -> pass the University -> pass the big black gate -> come to a small ( black metal) gate, go down the stairs and you’re there.