Dzień Papieski – Karol Wojtyła/Jan Paweł II w przyjaźni z Adamem Kozłowieckim SJ – cz. 2